HISTORIA

1895 powstanie budynku gminnej elektrowni wildeckiej
1904 uruchomienie centralnej elektrowni na Grobli
i ograniczenie działalność elektrowni wildeckiej
1910 zakończenie działalności elektrowni wildeckiej
1918 wydzierżawienie budynku Konstantemu Lange, który uruchamia serownię i mleczarnię
1922 nielegalne podnajęcie budynku Józefowi Bilskiemu na „fabrykę tabaczną”
1922-1928 dzierżawienie budynku firmie „Inskropol”
1929-1931


wyłonienie nowego dzierżawcy – Stanisława Słupczyńskiego, który uruchamia Pierwsze Wielkopolskie Zakłady Artystyczne Brązowniczo-Srebnicze i Odlewnię Artystyczną z Brązu
1934 przekazanie budynku pod zarząd Wydziału Opieki Społecznej i organizacja schroniska dla bezdomnych
1939-1945 zaadoptowanie budynku
na łaźnię miejską
1945 przejście budynku przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
i utworzenie magazynu środków sanitarnych oraz mieszkania.
1990-ok.1995 sprzedaż materiałów PCV
oraz materiałów elektrycznych.
1995-2006 stopniowa degradacja
nieużywanego budynku
2006 powstanie idei SPOT., przygotowywanie dokumentacji, projektów, uzgodnień
i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac remontowo
i adaptacyjnych przez Monikę Sadowską i Agnieszkę Bulić.
2007 rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych
2008 otwarcie SPOT.

 

© SPOT 2008. Projekt strony: Adam Żebrowski. Wykonanie strony: Odd Web Things. Fotografie: Małgorzata Opala