Warunki rezerwacji Dwa Pokoje z Kuchnią

 

  1. Warunkiem rezerwacji terminu przyjęcia w restauracji Dwa Pokoje z Kuchnią jest akceptacja przedstawionej wcześniej oferty oraz wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% kwoty oferty w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia rezerwacji. Dopiero po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja tworzy między stronami wiążące zobowiązanie.
  2. Pozostała kwota do zapłaty płatna jest po przyjęciu gotówką/kartą lub przelewem z 7 dniowym terminem płatności.
  3. Po upływie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, restauracja ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowany termin bez konieczności powiadomienia Klienta.
  4. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
  5. Najpóźniej 5 dni przed planowaną rezerwacją organizatorzy muszą potwierdzić liczbę uczestników, która może ulec zmianie o 10% liczby osób.
  6. Wpłata zadatku oznacza, że zapoznaliście się Państwo i zaakceptowaliście przedstawioną wcześniej ofertę oraz regulamin rezerwacji w Dwa Pokoje z Kuchnią.