2015 / Marka artystyczna

to projekt badawczy, który miał na celu określenie specyfiki procesów budowania marek artystycznych.

Autorzy: Marek Krajewski, Filip Schmidt, Agnieszka Szymańska
Koordynacja: Marta Milczarek
Współpraca: Instytut Socjologii UAM
Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury

badania

W polu badawczym projektu znalazły się marki artystyczne i ich obecność w dwóch sferach polskiego życia społecznego: w świecie sztuki i otoczeniu świata sztuki. Efektem projektu miało być wypracowanie rekomendacji do skutecznego popularyzowania sztuki współczesnej wśród odbiorców. W ramach projektu zrealizowano ogólnopolskie badania kwestionariuszowe, przeprowadzono wywiady pogłębione z osobami zaangażowanymi w budowanie marek artystycznych w Polsce oraz podmiotami, które zostały uznane za marki artystyczne oraz opracowano case study wybranych marek artystycznych. Projekt zakończył panel ekspercki, w którym uczestniczyli teoretycy i praktycy zajmujący się popularyzacją polskiej sztuki współczesnej.