KOLABORATORIUM // seminarium #3

„KONSULTUJĄC CODZIENNOŚĆ”
data: 3 listopada, godz. 17:00

Prelegenci:
Maciej Frąckowiak – Wprowadzenie
Marta Olejnik – Konsultacje społeczne – tylko proszę kulturalnie!
Czym są konsultacje społeczne? Informowaniem, badaniem opinii, rozmawianiem czy współdecydowaniem?
Do czego przydają się nam w działalności organizacji i instytucji z obszaru kultury? Jak mogą wyglądać konsultacje społeczne w obszarze kultury?
Marta Żakowska, Joanna Erbel – Obiekty relacyjne w przestrzeniach publicznych
Wystąpienie poświęcone będzie prezentacji projektów Remiks (2010-2011) w kontekście roli, jaką pełnią różne elementy
małej architektury w życiu społecznym miast oraz w badaniu potrzeb i problemów konkretnych okolic i społeczności lokalnych.

Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

„Konsultując codzienność” jest trzecim spotkaniem z cyklu interdyscyplinarnych i międzynarodowych seminariów odbywających się w ramach projektu „Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania w kulturze”. Projekt ten poświęcony jest upowszechnieniu idei współpracy pomiędzy osobami pracującymi w obszarze kultury a osobami, które mają na aktywizacji społeczno-kulturowej skorzystać, oraz popularyzowaniu metod, które do tej współpracy prowadzą i czynią ją efektywną.

Spotkania adresujemy do liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, naukowców, animatorów i członków społeczności lokalnych zainteresowanych szerokorozumianą aktywizacją społeczną i kulturową.

Kolejne seminaria poświęcone będą takim metodom partycypacji, jak m.in.: fotografia uczestnicząca, historia mówiona czy co-design. W charakterze prelegentów wystąpią Thomas Binder, Claudia Mitchell, Bryan Bell, Tomek Rygalik, Piotr Filipkowski, Laszlo Kurti, i inni.

organizator: Fundacja SPOT.
współpraca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
patronat medialny: Czas Kultury, Fundacja Bęc Zmiana, TVP Kultura

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury. www.obserwatoriumkultury.nck.pl

termin:
22 czerwca
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU