KOLABORATORIUM // seminarium #4

„DZIELENIE SIĘ PAMIĘCIĄ”
data: 10 listopada, godz. 17:00

Ewa Domańska – Wprowadzenie
László Kürti
A Photographic Venture: visual literacy and community building in Lajosmizse, Hungary
W swoim wystąpieniu László Kürti opowie o zainicjowanym prawie dziesięć lat temu projekcie
antropologiczno-historycznym wykorzystującym fotografię w jego rodzinnym mieście na Węgrzech
– Lajosmize. Dzięki niemu w niewielkiej miejskiej społeczności z własnej inicjatywy zawiązało się
towarzystwo historyczne, którego członkowie wspólnie z twórcą projektu przygotowują wystawy,
wydają albumy, organizują imprezy dla lokalnej społeczności, a także powołali do życia muzeum
poświęcone historii okolicy i zamieszkujących ją ludzi. Kürti prezentując historię projektu i rodzinnej
miejscowości będzie próbował ukazać drzemiący w fotografii potencjał tworzenia współczesnych
wspólnot przy wykorzystaniu doświadczeń i pamięci osób je tworzących.

Piotr Filipkowski – Historia mówiona (oral history) jako historia podmiotowa
O historii mówionej (oral history) słyszy się ostatnio coraz częściej. Rejestrowanie opowieści tzw.
świadków historii zyskuje na popularności jako istotna forma poznawania przeszłości, stając się
ważnym elementem projektów dokumentacyjnych, badawczych, edukacyjnych, muzealnych, a nawet
studiów na wydziałach historycznych polskich uniwersytetów.
Moda na historię mówioną nie jest jednak tylko wynikiem chęci poszerzania spektrum dostępnych
źródeł historycznych, ale raczej próbą wypowiedzenia innej prawdy, prawdy świadków, bezpośrednich uczestników, ofiar a czasem nawet sprawców minionych zdarzeń. Inaczej mówiąc:
niezbędnym warunkiem historii podmiotowej. W niej zaś nie chodzi o obiektywne zdanie relacji ze
zdarzeń, ale ich doświadczanie i przeżywanie, pamiętanie i zapominanie, opowiadanie i niemożność
ich opowiedzenia…. O ludzkie bycie w historii i poprzez nią. Dzięki takiej perspektywie spotkanie i
rozmowa człowieka z człowiekiem nie są tylko środkiem do pozyskania informacji o przeszłości, ale
stają się kluczowym elementem historii, a więc szansą na zobaczenie historii w człowieku, a nie tylko
człowiek w historii.

Wykłady będą tłumaczone na język polski. Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

„Dzielenie się pamięcią” jest czwartym spotkaniem z cyklu interdyscyplinarnych i międzynarodowych
seminariów odbywających się w ramach projektu „Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania
w kulturze”. Projekt ten poświęcony jest upowszechnieniu idei współpracy pomiędzy osobami
pracującymi w obszarze kultury a osobami, które mają na aktywizacji społeczno-kulturowej
skorzystać, oraz popularyzowaniu metod, które do tej współpracy prowadzą i czynią ją efektywną.

Spotkania adresujemy do liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, naukowców, animatorów i członków społeczności lokalnych zainteresowanych szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i kulturową.

Kolejne seminaria poświęcone będą takim metodom partycypacji, jak m.in.: fotografia uczestnicząca, historia mówiona czy co-design. W charakterze prelegentów wystąpią także Thomas Binder, Tomek Rygalik.

organizator: Fundacja SPOT.
współpraca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
patronat medialny: Czas Kultury, Fundacja Bęc Zmiana, TVP Kultura

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury.
www.obserwatoriumkultury.nck.pl

Więcej informacji: www.kolaboratorium.pl oraz www.spot.poznan.pl

termin:
21 października
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU