KOLABORATORIUM // seminarium #5

data: 24 listopada, godz. 15:00

Tomasz Rakowski
– Wprowadzenie

Tomek Rygalik – Niewyczerpalne źródło inspiracji – włączenie użytkowników w proces projektowy
Wystąpienie będzie mieć charakter prezentacji multimedialnej i będzie dotyczyć konkretnego projektu, opartego na metodologii włączenia użytkowników w proces projektowy.

Thomas Binder
– The Co-design Laboratory: Rehearsing the Future. A design school pursuing new modes of participation
Instytucje uczące projektowania muszą szukać dla siebie nowych ról i włączać się w nowe formy uczestnictwa w życiu społecznym. Coraz trudniej oddzielić od siebie wytwarzanie wiedzy i zaangażowanie w zmianę, nie ma już też czytelnej linii, wzdłuż której można by śledzić to, co nowe. Przeciwnie, zdają się ono łączyć i mieszać z tym, co dobrze znamy. Gdzie kiedyś sztuka, design czy badania uniwersyteckie miały wyłączne prawo do kształtowania nowych warunków społecznych, tam teraz zmiana staje się oparta na współpracy i emergentna. Doprowadziło to do załamania się tradycyjnych rządów artyzmu i znawstwa, ale zwróciło też uwagę na konieczność poszukiwania nowych sposobów partycypacji poprzez które „to, co możliwe” znalazłoby się w zasięgu ręki, gotowe do demokratycznego przedyskutowania. Laboratorium współprojektowania jest jedną z form wspołpracy, która pozwala na spotkanie studentów, badaczy, profesjonalistów oraz obywateli, by wspólne zgłębiać przyszłe możliwości. Jest to laboratorium projektowania, bo eksploruje jednocześnie środki i cele „nowego”. Nie służy jako platforma negocjacji politycznych, nie jest też instrumentalnym pościgiem za z góry ustalonymi celami. Sprzyja krytycznemu spojrzeniu na nowe możliwości, dzięki czemu stają się one przedmiotem pogłębionych dociekań, niezależnie od tego czy dociekania te dotyczą rewitalizacji domów kultury, przemyślenia sytemu opieki nad osobami starszymi czy zrównoważonego rozwoju środowiska miejskiego.

Wykłady będą tłumaczone na język polski. Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

„Praktyka współprojektowania” jest piątym spotkaniem z cyklu interdyscyplinarnych i międzynarodowych seminariów odbywających się w ramach projektu „Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania w kulturze”. Projekt ten poświęcony jest upowszechnieniu idei współpracy pomiędzy osobami pracującymi w obszarze kultury a osobami, które mają na aktywizacji społeczno-kulturowej skorzystać, oraz popularyzowaniu metod, które do tej współpracy prowadzą i czynią ją efektywną.

Spotkania adresujemy do liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, naukowców, animatorów i członków społeczności lokalnych zainteresowanych szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i kulturową.

organizator: Fundacja SPOT.
współpraca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
patronat medialny: Czas Kultury, Fundacja Bęc Zmiana, TVP Kultura

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury. www.obserwatoriumkultury.nck.pl

 

termin:
20 października
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU