Kolaboratorium // SPOT.kanie # 1

Data: 29 września godz. 17:00

prelegenci:
Marek Krajewski „ Wstęp”
Joanna Kubicka „Spotkania i sytuacje – o idei animacji kultury”
Michał Bieniek „Lepsze miasto. O nie-przypadkowych uczestnikach kultury”

Współczesne tendencje demokratyzacji i upodmiotowienia sprawiają, że ludzie nie są już bierni wobec szerszych mechanizmów społecznych, a stali się aktywnymi aktorami życia zbiorowego chcącymi mieć coraz większy wpływ na jego kształt. Wszystkie więc próby wyrównywania szans i rozwiązywania problemów społecznych, także te wykorzystujące sztukę czy ogólnie kulturę, nie biorące pod uwagę tej zmiany, mają ograniczoną efektywność. Z tego powodu jakiekolwiek planowanie kulturowego upodmiotowienia musi uwzględniać zastępowanie kultury eksperckiej przez kulturę partycypacji. W praktyce oznacza to przyjęcie współpracy jako podstawowej zasady organizującej proces planowania, przeprowadzania i ewaluacji przedsięwzięć społeczno-artystycznych.
Kolaboratorium to projekt, który stara się odpowiedzieć na wskazane wyżej przemiany. Projekt składa się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy (tj. strona www oraz cykl otwartych seminariów, wykładów i dyskusji) stworzą podstawę wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w projekt oraz narzędzie popularyzacji idei partycypacji. Trzeci etap będzie się koncentrował na komunikowaniu wyników projektu, w tym na upowszechnieniu świadomości, że aktywna współpraca z osobami, które mają na aktywizacji skorzystać, jest kluczowym warunkiem jej sukcesu oraz na popularyzacji narzędzi, które mają do takiej współpracy prowadzić i czynić ją efektywną.

organizator: Fundacja SPOT.
współpraca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury. www.obserwatoriumkultury.nck.pl

 

termin:
20 września
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU