Konferencja PARTYCYPACJA OBYWATELSKA: wyzwania badawcze i animacyjne

Termin: 24 marca godz. 12:00

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii UAM oraz Fundacja SPOT. serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. Partycypacja obywatelska: wyzwania badawcze i animacyjne, która odbędzie się 24 marca 2011 roku w Poznaniu (zgłoszenia udziału do 21marca).

Konferencja podsumowuje projekt Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie. Udział w konferencji będzie okazją, aby poznać wyniki ogólnopolskiego sondażu satysfakcji obywateli z usług świadczonych przez instytucje publiczne. Badanie zostało przeprowadzone pod koniec 2010 roku we wszystkich województwach. Na konferencji poznają Państwo wyniki badań dla województwa wielkopolskiego, które przedstawimy na tle wyników dla całego kraju. Badanie miało na celu opracowanie i przetestowanie metodologii monitorowania relacji władza – obywatel, identyfikację barier partycypacji społecznej, czynników sprzyjających efektywnemu dialogowi między obywatelami a władzami publicznymi oraz stworzenie rejestru potrzeb społecznych na poziomie lokalnym.
Ponadto, w czterech lokalizacjach w Polsce (Gołdapi, Słupsku, gminie wiejskiej Biłgoraj oraz Poznaniu) w 2010 roku odbyły się eksperymentalne warsztaty dialogu społecznego, testujące opracowaną w ramach projektu metodologię partycypacji obywatelskiej. W trakcie marcowej konferencji zaprezentujemy praktyczne doświadczenia z jej realizacji.

Zapraszamy również do udziału w moderowanej dyskusji o tym, co konsultacje społeczne dają urzędnikom, mieszkańcom i organizacjom społecznym.
Więcej informacji, ramowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo do pobrania pod poniższymi linkami:
Formularz zgłoszenia pobierz.
Opis i program konferencji pobierz.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: maciejf@amu.edu.pl do dnia 21 marca.

organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacja SPOT.

termin:
30 listopada
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU