POLSKIE WINA I CYDRY vol. 4 / 2017

***** english version below *****
PLAN DNIA (24/06/2017):

 • 10.00-12.30 degustacja komentowana połączona z menu degustacyjnym
 • 12.30-13.00 premiera wina lodowego i wina ze szlachetnego zbioru Winnica Turnau
 • 13.15-14.45 degustacja komentowana Wzgórz Trzebnickich oraz Winnicy Jakubów
 • 14.30-17.00 warsztaty kulinarne z regionalnymi produktami z Wielkopolski
 • 17.00-17.30 ogłoszenie wyników Konkursu Winiarskiego „Polskie korki 2017”
 • 17.00-20.00 otwarta degustacja polskich win i cydrów oraz produktów regionalnych

Fundacja SPOT., Magazyn WINO, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich i Akademia Kulinarna SPOT. to EAT zapraszają 24 czerwca 2017 roku po raz czwarty do SPOT. na całodzienny cykl wydarzeń poświęconych polskim winom, cydrom i produktom regionalnym z Wielkopolski. Będzie można je lepiej poznać, zdegustować oraz – co najważniejsze – kupić.

Po raz kolejny będziemy gościli w Poznaniu wybranych, naszym zdaniem najlepszych polskich winiarzy, producentów cydru oraz producentów spożywczych wyrobów regionalnych. Zaprezentujemy ich produkty w kilku odsłonach: degustacji połączonej z menu degustacyjnym, degustacji komentowanej, warsztatów kulinarnych oraz otwartej degustacji stolikowej.

–>10.00-12.30 degustacja komentowana połączona z menu degustacyjnym
Prowadzący: Tomasz Prange-Barczyński / Magazyn Wino

W czasie degustacji zostanie zaprezentowanych i skomentowanych ok. 30 wybranych polskich win i cydrów, które zostaną zaproponowane do autorskiego menu degustacyjnego składającego się z 5 dań, którego tematem przewodnim będą regionalne produkty z Wielkopolski.

Degustacja z udziałem zaproszonych winiarzy i cydrowników przeznaczona jest dla sommelierów, managerów gastronomii, przedstawicieli mediów, blogerów, pasjonatów wina oraz gości.
Cena: 200zł, dla Sommelierów 70zł
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: akademia@spot.poznan.pl
Więcej informacji wkrótce.

–>12.30-13:00 premiera wina lodowego i wina ze szlachetnego zbioru Winnica Turnau
Prowadzący: Zbigniew Turnau i Maciej Karpiński / Winnica Turnau

Pierwsze polskie wino lodowe powstawało w bardzo niecodziennych okolicznościach. Zbiór winogron miał miejsce na początku roku, gdy temperatura w winnicy spadła do wymaganych -7 stopni Celsjusza. 6 stycznia o godz. 4 nad ranem 20 osób przez ponad dwie godziny zebrało 2.300 kg zamarzniętych gron odmiany Johanniter, z których wyciśnięto niewielką ilość (tylko nieco ponad 550 litrów) bardzo słodkiego i esencjonalnego soku, który został poddany procesowi fermentacji.

Także wytwarzanie wina z winogron dotkniętych szlachetną pleśnią nie jest rzeczą łatwa, bowiem winogrona (w tym przypadku z odmiany Solaris) muszą pokryć się odmianą pleśni – botrytis cinerea. Botrytis absorbuje wodę z gron, co sprawia że wzrasta koncentracja słodyczy i pojawiają się unikatowe smaki i aromaty. Tak powstałe słodkie wino w Winnicy Turnau nazwane zostało „Szlachetny zbiór”.

Tylko dla uczestników degustacji komentowanej o godzinie 10:00
 
–>13.15-14.45 degustacja komentowana Wzgórz Trzebnickich oraz Winnicy Jakubów
Prowadzący: Maciej Nowicki/ Winicjatywa, Tomasz Kramer / SPOT., Szymon Maksymowicz / SPOT.

Prezentacja – naszym zdaniem – jednych z najciekawszych polskich winnic będzie miała charakter degustacji poziomej prezentującej wszystkie wina z nowego rocznika oraz degustację pionową wybranych etykiet.

Degustacja z udziałem zaproszonych winiarzy i cydrowników przeznaczona jest dla sommelierów, managerów gastronomii, przedstawicieli mediów, blogerów, pasjonatów wina oraz gości.
Cena: 80zł, dla Sommelierów 30zł
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: akademia@spot.poznan.pl
Więcej informacji wkrótce.

–>14.30-17.00 warsztaty kulinarne z regionalnymi produktami z Wielkopolski
Prowadzący: Maciej Nowicki / Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli pracować wspólnie z jednym z najciekawszych polskich szefów kuchni, ale także wspólnie z nim rekonstruować staropolskie przepisy kulinarne z wykorzystaniem regionalnych produktów z Wielkopolski.
Cena: 170zł
Zapisy pod adresem: akademia@spot.poznan.pl
Liczba miejsc ograniczona.  

–>17.00-17.30 ogłoszenie wyników Konkursu Winiarskiego „Polskie korki 2017”
W tym roku po raz pierwszy naszemu festiwalowi towarzyszyć będzie konkurs winiarski, który organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Sommelierów Polskich. Wraz z jego przedstawicielami wyróżnimy „Korkami” najlepsze polskie wina.

–>17.00-20.00 otwarta degustacja polskich win i cydrów oraz produktów regionalnych
Degustacja będzie miała charakter degustacji stolikowej, w czasie której każdy z zaproszonych winiarzy, cydrowników i producentów będzie prezentował swoje wyroby. W jednym miejscu będzie można zdegustować i kupić ponad sto polskich win, cydrów i wyrobów regionalnych z Wielkopolski.

Degustacja otwarta przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych.
Bezzwrotna kaucja za kieliszek: 20 zł, płatne na miejscu

Patronat honorowy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Patronat: Stowarzyszenie Sommelierów Polskich, Kobiety i Wino, USTA, Food & Friends, Winicjatywa, Mlask
Partner: Schott Zwiesel
Współorganizator: Magazyn WINO

Kontakt dla winiarzy: Tomasz Kramer wino@spot.poznan.pl +48 835 88 40

**** english version ****
PROGRAM (24/06/2017)

 • 10.00-12.30 comparative testing with the tasting menu
 • 12.30-13:00 premiere of the first polish ice wine and late harvest wine by Winnica Turnau
 • 13.15-14.45 comparative testing wines from Wzgórza Trzebnickie and Winnica Jakubów
 • 14.30-17.00 culinary workshops with regional products from Wielkopolska
 • 17.00-17.30 / announcement of the results of wine competition „Polskie korki 2017”
 • 17.00-20.00 / open testing of Polish wines, ciders, and regional products from Wielkopolska

SPOT. Foundation, Magazyn WINO, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich and SPOT. Culinary Academy invite for the fourth time on 24 June 2017 for a full Day series of events devoted to Polish wines, ciders, and regional products from Wielkopolska. You will be able to get to know them better, taste and – most importantly – buy.
Once again we will be visiting in Poznan selected, in our opinion, the best Polish winemakers, cider producers and regional food producers. We will present their products in several views: comparative tasting with tasting menu, horizontal and vertical tasting, culinary workshops and open table tasting.

–>10.00-12.30 comparative testing connected to the tasting menu
leader: Tomasz Prange-Barczyński / Magazyn Wino 

During the tasting will be presented and commented about 30 selected Polish wines and ciders, which will be proposed to the authorial tasting menu with regional products from Wielkopolska.
Tasting with invited winemakers and ciders is for sommeliers, food managers, media representatives, bloggers, wine lovers, and guests.
Price: 200zł / for sommeliers: 70zł 
Admissions: akademia@spot.poznan.pl
The number of seats limited.  

–> 12.30-13:00 Premiere of the first polish ice wine and late harvest wine by Winnica Turnau
Leader: Zbigniew Turnau i Maciej Karpiński / Winnica Turnau

Only for the participants of the first degustation at 10:00

–>13.15-14.45 comparative testing wines from Wzgórza Trzebnickie and Winnica Jakubów
leaders: Maciej Nowicki / Winicjatywa, Tomasz Kramer / SPOT., Szymon Maksymowicz / SPOT

Presentation of two – in our opinion – one of the most interesting Polish vineyards will have the character of horizontal tasting presenting all the wines of the new vintage and vertical tasting of selected labels. Tasting with invited winemakers and ciders is for sommeliers, food managers, media representatives, bloggers, wine lovers, and guests.
Price: 80zł / for sommeliers: 30zł
Admissions: akademia@spot.poznan.pl
The number of seats limited. 

–>14.30-17.00 culinary workshops with regional products from Wielkopolska
leader: Maciej Nowicki / Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie

During the workshop participants will be able to work together with one of the most interesting Polish chefs, but also to reconstruct old Polish recipes using regional products from Wielkopolska.
Open workshop.
Price: 170zł 
Admissions: akademia@spot.poznan.pl
The number of seats limited. 

–>17.00-17.30 announcement of the results of wine competition „Polskie korki 2017 This year, for the first time, our festival will be accompanied by a winery contest organized by the Polish Sommelier Association. Together with its representatives, we will award the best Polish wines to „Korki”.
17.30-20.00 open testing of Polish wines, ciders, and regional products from Wielkopolska

The presentation will have the character of a table tasting, during which each of the invited winemakers, ciders and food producers will present their products. In one place you will be able to taste and buy over a hundred Polish wines, ciders, and regional products from Wielkopolska.
Open tasting.
Non-returnable deposit for glass: 20zł (payment on the spot)

contact for vignerons: Tomasz Kramer / wino@spot.poznan.pl / +48 835 88 40

 

termin:
20 października
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU