re.architektura’10 wykład z prof. Ewą Rewers

Poetyka czy etyka cyrkulacji w architekturze?
Termin wykładu: 30 września godz. 20:00

Ewa Rewers – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich. Autorka lub współautorka książek: Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Pojednanie tożsamości z różnicą?, Przestrzeń, filozofia i architektura, Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, Nowoczesność po ponowoczesności, Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Miasto w sztuce – sztuka miasta. Sekretarz naukowy Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

termin:
04 lipca
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU