„Warsztaty „”Kobiety a sprawiedliwy handel”””

Warsztaty towarzyszą wystawie „Różne spojrzenia, wspólna wizja”
Prowadzenie:
Martyna Markiewicz, Ewa Alicja Bajbak

W krajach rozwijających się, których mieszkańcy/ mieszkanki najsilniej odczuwają nierówne relacje handlu światowego, praca kobiet, mężczyzn i dzieci ma różną cenę. Ograniczone dochody i ubóstwo pozwalają ludziom jedynie na przeżycie zamykając tym samym drogę do rozwoju. Jak duży jest wkład pracy kobiet w zbiory owoców czy przemysł tekstylny? I na jaką płacę za ten wkład mogą liczyć? Wreszcie czy dyskryminacja kobiet na rynku pracy w krajach tzw. „Południa i Północy” przybiera podobne formy?
Celem warsztatu jest uświadomienie z jakimi problemami borykają się osoby pracujące w przemyśle w krajach rozwijających się, z naciskiem na sytuację kobiet oraz czym jest sprawiedliwy handel, jakie zasady nim rządzą; jak może wpływać na równouprawnienie w zatrudnieniu i prowadzeniu spółdzielni lub przedsiębiorstw.

Termin warsztatów: 9 marca godz.18.00-21.00
Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, telefon kontaktowy i zatytułowane „Kobiety a Sprawiedliwy Handel” prosimy przesyłać do 7 marca na adres: galeria@mikuszewo.pl
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 

termin:
20 września
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU