WILDECKA FRAJDA_ODCZUWAĆ

Ogłaszamy wrzesień miesiącem Wildeckiej FRAJDY!
W każdy weekend września na Wildzie odbywać się bedą wydarzenia, zmieniające naszą dzielnicę w przyjemniejsze miejsce.

AKCJA 1_ODCZUWAĆ

* 5 września, 10:00, Rynek Wildecki, wernisaż instalacji NIEBOSKŁON_HEMELBOOG
* 5 września, 11:00 SPOT. warsztaty w języku angielskim z Robem Sweere, wstęp wolny, obowiązują zapisy (fundacja@spot.poznan.pl) 
* 6 września, 11:00 Plac przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego, performance SILENT SKY PROJECT, wstęp wolny, prosimy o zabranie koca lub ulubionej poduszki.

NIEBOSKŁON_HEMELBOOG
Rynek Wildecki to szczególne miejsce dzielnicy. Przechodzimy, przejeżdżamy, przebiegamy po nim. Rzadko jednak udaje nam się zatrzymać się na chwilę aby odpocząć. NIEBOSKŁON pozwoli nam na chwilę zmienić perspektywę, usiąść wygodnie i…. oglądać drzewa.

SILENT SKY PROJECT
Jak to działa?
A) zapraszamy na konwersacje z niebem.
B) Nie istnieje limit ilości osób.
C) Wszystkie osoby biorące udział w akcji, patrzą w niebo przez 30 minut. Choreografia ustalona zostanie przez Roba Sweere. To NIE jest performance dla publiczności, to performance dla uczestników.
D) Grupie wykonanie zostanie wspólne zdjęcie, które zwiśnie w miejscu gdzie odbywał się performance.

—————————–
Rob Sweere – artysta performance, video i designer; założyciel (wraz z Hansem Jungeriusem i Kim Lokers) Stichting Nutuur; twórca obiektów małej architektury, wystaw, instalacji w przestrzeni publicznej i animator publicznych co-performanców. Najczęściej jego instalacje i akcje zwracają uwagę na pracę zmysłów w mieście, a zarazem są interwencją w zastany porządek poprzez zachęcanie mieszkańców, aby przyglądali się miastu z innej perspektywy. Holenderski przedstawiciel sztuk wizualnych, kontynuator bogatej tradycji tworzonej przez rodaków pejzażystów, dzieli się więc samym spojrzeniem. Swoich pejzaży nie tworzy ani nie udostępnia za pomocą farb, ale – znów można się tu dopatrywać spadku malarstwa holenderskiego – buduje podesty, pawilony i inne obiekty. Ich wspólną cechą jest próba wykrojenia wybranego obrazu z tła, który zwykle stanowi miejska infrastruktura. Czasem tym podestem jest wielki balon z dziurą na majestatyczny widok. Innym razem – półka na drzewie, na której można stanąć i z niej patrzeć.

—————————–
—————————–

„Wildecka frajda” (WF) to projekt społeczno-kulturalny, w ramach którego Fundacja SPOT. realizować będzie interdyscyplinarne przedsięwzięcia artystyczne oraz działania warsztatowe w przestrzeni publicznej Wildy, których inicjatorami będą polscy i zagraniczni twórcy, aby zwiększyć kapitał społecznego-kulturalny dzielnicy. Cechą wspólną wszystkich realizacji artystycznych będzie rehabilitacja kategorii przyjemności, czyli frajdy. Zazwyczaj artyści w swoich realizacjach odwołują się do wiedzy, intelektu i potencjału skojarzeń. Wildeckie realizacje natomiast będą odwoływać się do doznań cielesnych, aby zwiększyć zmysłową wrażliwości odbiorców na otoczenie, miejski krajobraz, a także wykreować radość ze wspólnego przebywania i działania w historycznej części Poznania. Poza zaspokajaniem i rozwijaniem potrzeb kulturalnych oraz podniesieniem zaangażowania w przestrzeń wspólną, WF ma na celu także wykreowanie na Wildzie unikalnej przestrzeni popularyzacji praktyk artystycznych posługujących się przyjemnością do realizacji celów z pogranicza sztuki oraz interwencji społecznej. Projekt jest kolejnym rozwinięciem idei przedstawionych w książce „Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie” (2012), które dotychczas były realizowane jako „Urban Design Wilda” (2013), „Nowa Wspólna Wilda” (2014), „neoWILDA” (2014) i „Miejski Design Wilda” (2015).

—————————–
organizator: Fundacja SPOT.
mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
partnerzy: Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Targowiska Sp. z o.o.; Puro Hotels

więcej:
AKCJA 1_ODCZUWAĆ_CHRIS WATSON 
AKCJA 2_SŁYSZEĆ_ROB SWEERE  
AKCJA 3_DOTYKAĆ_MAGDALENA STARSKA 
AKCJA 4_WIDZIEĆ_ŁUKASZ JASTRUBCZAK 

termin:
04 lipca
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU