Wildeckie fotografie_spotkanie z Magdą Mrugalską-Banaszak

Zapraszamy na spotkanie z Magdą Mrugalską-Banaszak, która opowie, w jaki sposób można wykorzystywać fotografie dawnej Wildy oraz opowieści ich właścicieli do pisania nowej historii jednej z najstarszych dzielnic Poznania. Podzieli się także doświadczeniami z pisania swojej ostatniej książki – „Wilda w czterech odsłonach”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przyniesienia na spotkanie swoich wildeckich zdjęć i podzielenia się historiami z nimi związanymi. Moderatorem spotkania będzie Aleksandra Białek z Fundacji SPOT.

Spotkanie jest częścią projektu „Wilda Ctrl + S”, który zakłada powstanie otwartej strony internetowej gromadzącej prywatne zdjęcia Wildy z bezpłatnym dostępem do jej zasobów (zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych) wraz z prawem do jego dalszego wykorzystania na zasadach wolnej licencji. Cyfrowe archiwum społeczne pozwoli nie tylko na uporządkowanie, zdigitalizowanie zebranego wcześniej materiału (w ramach inicjatywy społecznej „Wilda w czasach PRL” oraz „Frajda: słyszeć”), ale także jego udostępnienie w taki sposób, aby można go było wykorzystywać w działalności naukowej, artystycznej czy edukacyjnej.

Miejsce: Schron Kultury Europa / Rolna 24
Wstęp wolny
19 listopada (wtorek) godz. 18:30 – 20:00

Magdalena Mrugalska-Banaszak urodziła się i wychowała na poznańskiej Wildzie, jest doktorem nauk humanistycznych, od 1992 roku piastuje funkcję kierownika Muzeum Historii Miasta Poznania (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), od 2016 roku jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Kronika Miasta Poznania”. Napisała wiele artykułów publikowanych przede wszystkim w „Kronice Miasta Poznania” oraz książek, w tym nagrodzonych i poświęconych Wildzie, m.in.: „Wilda – dzielnica Poznania 1253–1939″, „Śledztwo w sprawie króla smalcu. Życie codzienne rodziny Jezierskich na początku XX wieku w Poznaniu”, „Przedwojenna Wilda – najpiękniejsze fotografie”, „Miejska ikonosfera na drukach reklamowych z widokami Poznania 1835–1939”, „Morderstwo w ratuszu. Poznań w latach 1894–1922 z Opalenicą w tle”, „Wilda w czterech odsłonach”, wraz z Fundacją SPOT. wydała także „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie. Wilda w czasach PRL”. Jest przewodniczącą Rady Naukowej projektu „Wilda Ctrl+S” realizowanego przez Fundację SPOT.

Fundacja SPOT. od 2008 roku inicjuje, wspiera i promuje działania na rzecz kultury i sztuki organizując warsztaty, kursy, wykłady, spotkania, dyskusje, wystawy i koncerty. Zawsze stara się łączyć swoje projekty z edukacją i aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Fundacja w szczególny sposób zaangażowana jest w działania mające na celu uatrakcyjnienie jej najbliższego sąsiedztwa oraz zmianę wizerunku całej dzielnicy. Dzięki jej przedsięwzięciom Wilda stała się ważnym miejscem na poznańskiej mapie kultury (www.spot.poznan.pl/kultura).

___________________________________________
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

termin:
19 listopada
godzina:
18:30 - 20:00
liczba miejsc:
bez ograniczeń

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU