wystawa DOM (NIE)POLSKI

SPOT. oraz MOOMOO Architects zapraszają na wystawę DOM (NIE)POLSKI od 29 maja do 9 czerwca 2013 roku.

Myśląc o domu, jako o jednym z najistotniejszych aspektów architektury, a jednocześnie może i najtrudniejszym, pojawia się refleksja nad domem typowym, jego archetypicznym kształcie, który ściśle przylega do wyobrażeń o architekturze oraz oczekiwań wobec architektury. Dobrze zaprojektowany dom staje się dla człowieka najbliższą, intymną przestrzenią. W związku z tym jego rola w budowaniu świadomości i wrażliwości estetycznej jest nie do przecenienia.

Dom może być rodzajem estetycznej socjalizacji, gdyż przebywanie w dobrze zaprojektowanej przestrzeni, tak jak obcowanie z dobrze zaprojektowanymi rzeczami, budzi w nas dobre nawyki. Dom pełni także pozautylitarne funkcje, stając się wyrazicielem statusu majątkowego właściciela, czy narzędziem pozwalającym na manifestację śwaitopoglądu. Jest przestrzenią pełniącą szereg funkcji, dlatego też istotna jest jego elastyczna funkcjonalność. W polskiej tradycji dom jest często budowany, z myślą o bardzo długiej perspektywie eksploatacyjnej, co wymusza określony sposób myślenia projektowego, oparty na warintowości i zmienności w ramach wytyczonych elementów stałych.

Prezentowane na wystawie projekty MOOMOO Architects są wyrazem sposobu myślenia o strukturze, jaką jest dom. Ich koncepcja wyrażona w spójnej, formalnej sekwencji, pokazuje konsekwencje w realizowaniu myśli projektowej, modernistyczne myślenie o bryle, ale także wrightowskie zespolenie z kontekstem otoczenia, jak w przypadku projektu Reykjavik House czy Yacht House. Typologicznie te projekty posiadają wspólny rdzeń. Spięte są określoną modernistyczną wrażliwością. Jednak w detalu, w czytaniu otoczenia, każdy projekt posiada odrębną narrację i sposób projektowy, pozwalający na tworzenie za każdym razem nowej jakości w inny sposób.

Wspólną cechą domów projektowanych przez MOOMOO jest estetyczna konsekwencja, wypływająca z operowania ściśle określonymi środkami formalnymi, świadoma redukcja ich gamy.

Efektem są mocne minimalistyczne architektoniczne znaki.
Jednorodne lub rozrzeźbione formy komponowane ze betonu, kamienia szkła i drewna, których przemyślana funkcjonalność tworzy dom. W procesie projektowym zawarta jest charakterystyczna metoda.

Projekty łódzkiego biura założonego przez Łukasza Pastuszkę i Jakuba Majewskiego cechuje oszczędna forma i rozważne operowanie środkami formalnymi. Ich struktura bliska jest idei neomodernizmu.

Wystawa jest szerszym spojrzeniem na dotychczasowe projekty pracowni MOOMOO Architects, a także periodyzacją kierunków, inspiracji i interpretacji tworzonej architektry poprzez pryzmat domu, jako istotnego projektowego obszaru.

Igor Gałązkiewicz, kurator wystawy
wystawa potrwa od 29 maja do 9 czerwca 2013

termin:
04 lipca
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU