Wystawa fotografii HORYZONTY CZASU

wernisaż: 19.10, godz. 20:00
ekspozycja: 19.10. – 26.10.2012 r.

W ramach Wielkopolskiego festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki SPOT. zaprasza na wystawę Horyzonty czasu – Sławomir Tobis

Seria „Horyzonty czasu” jest skonstruowana wokół pojęcia czasu oraz antynomii „skończone-nieskończone”, czy raczej „poznawalne-niepoznawalne”. Na prezentowanych fotografiach – dzięki możliwościom, jakie stwarza medium – czas widzimy w formie skondensowanej. Wymyka się on swojej zwykłej naturze, zdefiniowanej przez Newtona jako zjawisko istniejące „od nieskończoności do nieskończoności”, na które człowiek w normalnych warunkach nie ma wpływu. Nie jest także, jak sugerował Leibniz, sposobem uporządkowania wydarzeń w taki sposób, że po jednym zdarzeniu następuje kolejne zdarzenie. Tutaj bowiem „wydarzenia” są ciągłe, na dodatek kolejne odbywanie się powoduje ich wizualne uśrednienie, co (poniekąd paradoksalnie) w zasadzie eliminuje element czasu z określania zdjęć jako rejestracji poszczególnych, realnie istniejących momentów. Wchodzące w skład zestawu obrazy przeciwstawiają się migawkowej naturze fotografii, która zwykła ukazywać przedmiot w stanie trwającym bardzo krótko – najczęściej ułamek sekundy. Skupia się ona tym samym na jego analizie, na wydobyciu aspektów pojedynczych lub wręcz elementarnych. Z kolei, dla syntezy charakterystyczna jest redukcja środków. W cyklu „Horyzonty czasu” mamy jednak do czynienia z sytuacją pozornie odwrotną – z intensyfikacją środka, jakim jest czas w fotografii. Przestaje on tutaj być „decydującym momentem”. Nabiera znaczenia formalnego, ponieważ – w służbie syntezy – prowadzi jednocześnie do osiągnięcia efektów formalnych, ważnych dla wyrażenia treści, które dotykają aspektów egzystencjalnych.

Treści te łączą się z zagadnieniem ludzkiego poznania, a zwłaszcza jego granic. Najbardziej naturalnym symbolem kresu poznania jest horyzont – element permanentnie obecny i widoczny, ale jednocześnie niepoznawalny i nieosiągalny. Towarzyszy on człowiekowi przez całe życie i ciągle przypomina o tym, że mimo gigantycznych postępów i rozwoju cywilizacyjnego nadal istnieją kwestie, które wymykają się ludziom w ich usiłowaniach zmierzających do stworzenia ogólnej teorii tłumaczącej wszystko w sposób pozbawiony wątpliwości.

Prace z serii „Horyzonty czasu” są pełne wyciszenia, spokoju i harmonii. Odnoszą się do bardzo ważnego dla naszego doświadczenia egzystencjalnego fenomenu jednoczesnego odczuwania przemijania i trwania. Pokazują to, co nieodwołalnie przeminęło i co jednocześnie trwa, w sposób bardzo sugestywny, na fotografii.

termin:
06 lipca
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU