2009 / Re.Produkt

był cyklem wydarzeń, które badały relacje pomiędzy przedmiotami a środowiskiem naturalnym w oparciu o zasadę 3R (re-use, re-duce i re-cycle).

Kuratorki: Knockoutdesign (Magda Juszczak, Dorota Kabała, Maya Ober i Marta Florkowską-Dwojak)
Partnerzy wystawy: Tarnopak, Elkle, 60bag
Koordynacja: Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek
Partner warsztatów: 60bag
Dofinansowanie: Wydział Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu

wystawa

Wystawa była próbą ukazania designu z punktu widzenia jego wpływu na środowisko naturalne oraz zaprezentowania przedmiotów, których produkcja, wykorzystanie i zużycie w jak najmniejszym stopniu pogarszają jego kondycję. Obserwowany od czasu rewolucji przemysłowej wzrost konsumpcji i produkcji nowych dóbr nieustannie zaburza i niszczy naturalną i społeczną równowagę, negatywnie wpływa nie tylko na środowisko, ale i na zdrowie człowieka. Ponieważ jednak cykl życiowy każdego przedmiotu jest złożony i powiązany z wieloma innymi procesami, nie jest łatwo jednoznacznie określić jakikolwiek obiekt jako przyjazny dla środowiska. Wiele z nich na pewno jednak stanowi interesujące próby osiągnięcia produktu, którego powstanie byłoby w pełni zrównoważone. Celem wystawy było przedstawienie szerokiej publiczności przykładów rozwiązań projektowych, które są właśnie takimi próbami stworzenia produktów przyjaznych środowisku. Na wystawie zaprezentowano podzielone na trzy kategorie (re-use, re-duce i re-cycle) produkty, m.in. realizacje szwedzkiego studio Pocalypse, izraelskiego studio Ami Drach i Dov Goncharov, japońskiego biura projektowego Nendo, izraelskiego projektanta Gad Charny i polskiego studio DBWT oraz przedstawiono firmy, które charakteryzuje nowatorskie, oparte na zrównoważonym rozwoju podejście do produkcji (m.in. firma Freitag).

warsztaty

Warsztaty polegały na zastosowaniu zasad 3R w praktyce projektowej. Były skierowane do osób niezwiązanych zawodowo z projektowaniem, które miały ochotę pracować pod okiem projektanta nad stworzeniem interesującego re.produktu. W czasie warsztatów uczestnicy wykonywali produkty, które zaprezentowano na wystawie. Warsztaty / re-label (prowadzące: Renata Ostapiuk, Marta Florkowska-Dwojak) polegały na zaprojektowaniu własnej grafiki (znaki, ilustracje, typografia itd.) na torbach w pełni biodegradowalnych. Warsztaty / re-duce (prowadzące: Magdalena Juszczak, Dorota Kabała, Maya Ober) podpowiadały z kolei, w jaki sposób, z jak najmniejszej ilości materiału stworzyć ciekawy przedmiot, jak wykonać funkcjonalny obiekt w jak najkrótszym czasie oraz przy pomocy jak najprostszych narzędzi. Warsztaty / re-cycle (prowadzący: Bartosz Mucha) polegały na tworzeniu obiektów z przedmiotów, które utraciły swą funkcjonalność, nadając im nowe znaczenia i cele. Warsztaty / re-use (prowadzące: Karina Marusińska, Agnieszka Bar) również wywracały myślenie o przedmiotach, łączyły odpady przemysłowe i nieużytki z pozornie zwykłymi przedmiotami, by projektować nietuzinkowe obiekty.

wystawa powarsztatowa

Efekty warsztatów, a więc przedmioty oraz ich projekty wykonane zgodnie z zasadą 3R zostały zaprezentowane na osobnej wystawie.

wykład

Wykład, który miał charakter podsumowania projektu, poprowadził Marek Cecuła, wybitny projektant ceramiki, założyciel Modus Design, znakomity pedagog, który zaprezentował problem 3R na przykładach obiektów prezentowanych na najważniejszych wystawach współczesnej ceramiki.