Warunki rezerwacji

 

  1. Warunkiem rezerwacji terminu przyjęcia w SPOT. jest akceptacja przedstawionej wcześniej oferty / umowy oraz wpłata bezzwrotnego zadatku w ciągu 7 dni roboczych od daty akceptacji oferty / umowy. Dopiero po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja tworzy między stronami wiążące zobowiązanie.
  2. Po upływie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, SPOT. ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowany termin bez konieczności powiadomienia Klienta.
  3. W przypadku rezygnacji przez zleceniodawcę z dokonanej rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
  4. Najpóźniej 5 dni przed planowaną rezerwacją organizatorzy muszą potwierdzić liczbę uczestników, która może ulec zmianie o 10% liczby osób.
  5. Wpłata zadatku oznacza, że zapoznaliście się Państwo i zaakceptowaliście przedstawioną wcześniej ofertę oraz regulamin rezerwacji w SPOT.