2013-2014 / Lepiej Widzieć

to projekt badawczy, który miał na celu opracowanie nowego sposobu definiowania i badania kompetencji wizualnych Polaków.

Autorzy: Agnieszka Figiel, Łukasz Rogowski, Krzysztof Stachura, Marek Krajewski
Koordynacja: Marta Milczarek
Współpraca: Instytut Socjologii UAM
Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury

warsztaty

Ogólnopolskim badaniom ankietowym oraz badaniom jakościowym towarzyszyły działania animacyjno-popularyzatorskie dla dzieci w ramach Tygodnia Wizualnego, w czasie których mogły poznać siłę obrazu i przekonać się, że poprzez obraz można mówić o ważnych sprawach. Warsztaty z Cecylię Malik, malarką, performerką, edukatorką i aktywistką, polegały na zaprojektowaniu wielobarwnych skrzydeł dodających super-mocy ich właścicielom i były inspirowane akcją „Modraszek Kolektyw”, a także innymi doświadczeniami artystki z estetyką protestu („Warkocz Białki”, „Chciwość” i „Hej ludzie, wycieli nam drzewa!”). Dzieci dyskutowały o tematach lub sprawach, o których chciałyby powiedzieć „głośno”, aby zostać zauważeni przez innych, wymyślały hasła, jakie mogłyby umieścić na transparentach i zaprezentować na ulicy. Natomiast podczas warsztatów z Barbarą Kaczorowską, edukatorem w Muzeum Sztuki w Łodzi, dzieci próbowały złapać ryby w wirtualną sieć, sprawdzały, czy #hashtag służy do wędkowania i czy ryby mogą mieć Fiszbuka. Dowiedziały się, czy bycie na Fiszbuku wychodzi na dobre i czy na selfie zawsze wychodzi się dobrze? W czasie warsztatów mieszał się świat prawdziwy, którego można dotknąć i powąchać, ze światem wirtualnym. Mieszały się słowa, przedmioty i zabawy z różnych światów, fotografię cyfrową wykorzystywano na nie-cyfrowym sprzęcie, a cyfrowe urządzenia potrzebowały ręcznie wykonanych podpisów i rysunków.