2013-2016 / Wilda
w czasach PRL

to próba stworzenia społecznego archiwum Wildy w oparciu o zdjęcia z prywatnych kolekcji rodzinnych.

Kuratorzy: Magdalena Mrugalska-Banaszak, Lechosław Olszewski
Koordynacja: Monika Sadowska, Marta Milczarek
Współpraca: ks. Adam Błyszcz, Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego, Muzeum Miasta Poznania, Rzeczyobrazkowe, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Maciej Frąckowiak
Dofinansowanie: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Poznaniu

inicjatywa obywatelska

Projekt miał na celu zaangażować mieszkańców poznańskiej Wildy do wspólnego działania na rzecz zachowania pamięci, udokumentowania dzielnicowej historii i pielęgnowania lokalnej tożsamości. Trwałym efektem tego zaangażowania było wydanie albumu „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie” (hasło odczytane na jednym ze zdjęć). Inicjatywa była konsekwencją nieformalnych działań, które Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dr Magdalena Mrugalska-Banaszak oraz fundacja prowadziły w latach 2013-2016 w ramach otwartego profilu FB „Wilda w czasach PRL” oraz w ramach innych wildeckich projektów społecznych (m.in. Nowa Wspólna Wilda). Ich efektem stał się zbiór ponad tysiąca unikalnych fotografii i prywatnych historii, który udało nam się wspólnie zgromadzić.

album

Prywatne fotografie są nie tylko interesującym źródłem historycznym, ale także idealnym medium zwiększania zainteresowania wspólną historią, poczucia wspólnoty, zakorzenienia w społeczności lokalnej, a tym samym decydują o ciągłości społecznej. Chcieliśmy, aby entuzjazm, z którym spotkała się inicjatywa społeczna, znalazły swój materialny wyraz w postaci publikacji książkowej. Głównymi jej bohaterami stali się mieszkańcy Wildy żyjący w czasach PRL w konkretnej przestrzeni społecznej i architektonicznej. Ich wspomnienia, czasami bardzo osobiste ilustrowane zdjęciami (w albumie znalazło się 126), pozwalają z jednej strony na poznanie historii ich życia (nierzadko sięgając do odległych czasów, wielu mieszkańców związanych jest z Wildą od pokoleń), z drugiej historii miejsc, w których wykonano wybrane zdjęcia.

inna historia

Od początku zakładaliśmy zbliżenie indywidualnej pamięci kryjącej się w domowych archiwach (i w pojedynczych zdjęciach) z historią dzielnicy kreowaną przez historyków w taki sposób, aby indywidualne przeżycia (związane z konkretnymi zdjęciami) stały się częścią wspólnego doświadczenia osób identyfikujących się z Wildą. „Poprawiamy stosunki międzyludzkie” stało się namacalnym efektem współpracy, katalizatorem kolejnych przedsięwzięć, ale i dowodem na to, że możemy wspólnie pisać historię naszego miasta. W związku z dużym zainteresowaniem albumem w 2017 roku został on wznowiony przez Wydawnictwo Miejskie Posnania i znalazł się w ogólnopolskiej dystrybucji.