2019 / wilda ctrl+s

to projekt stworzenia otwartego archiwum społecznego historii poznańskiej Wildy w postaci strony internetowej w oparciu o zdjęcia
z prywatnych kolekcji.

Kuratorzy: Lechosław Olszewski, Magdalena Mrugalska-Banaszak
Koordynacja: Karolina Wajman, Aleksandra Białek
Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
Partnerzy: Muzeum Historii Miasta Poznania, Schron Kultury Europa, Brama Poznania

archiwum społeczne - www.zoomwilda.pl

Wilda ctrl+s to akcja na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego jednej z najstarszych dzielnic Poznania poprzez pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie prywatnych zasobów archiwalnych oraz ich promocję (także poprzez edukację) wśród mieszkańców. Projekt miał charakter działania, które wykorzystuje fotografie oraz komentarz do nich do kultywowania lokalnej pamięci, udokumentowania dzielnicowej historii i pielęgnowania wildeckej tożsamości w celu wzmocnienia więzi społecznych, popularyzacji wiedzy o dzielnicy i stworzenia wspólnie jej nowego wizerunku. Organizacja archiwum społecznego jest rozwinięciem projektu Wilda w czasach PRL (2013-2017), który zakończył się publikacją części zbioru w postaci książki „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie”. W ramach projektu powstała strona www.zoomwilda.pl, na której znajdują się zbiory fotograficznew wolnym dostępie.

gra miejska / Poznański fotoplastikon: Wilda

Gra miejska miała na celu popularyzację idei archiwów społecznych oraz strony internetowej poświęconej historii mieszkańców Wildy. Scenariusz gry wykorzystywał zdjęcia zgromadzone w wildeckim archiwum. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać kilkukilometrową trasę i dotrzeć do miejsc uwiecznionych na fotografiach. W wyznaczonych punktach dowiadywali się, w jaki sposób historia mieszkańców Wildy splatała się z historią Poznania, powtarzali historyczne zdjęcia i próbowali skompletować hasło, które było adresem internetowym projektu (www.zoomwilda.pl). Po zakończeniu gry uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Macieja Szymanowicza o tym co widać, a czego nie widać na fotografiach.

wildeckie fotografie / Schron Kultury Europa

Spotkanie z Magdą Mrugalską-Banaszak, które poprowadziła Aleksandra Białek (Fundacja SPOT.), miało pokazać mieszkańcom Wildy, w jaki sposób przekazywane przez nich stare fotografie i rodzinne historie wykorzystywane są w rekonstruowaniu lokalnej historii. Autorka wielu książek o historii Wildy i Poznania podzieliła się własnymi doświadczeniami z pisania ostatniej swojej pracy „Wilda w czterech odsłonach”. Na przykładach konkretnych zdjęć, związanych z nimi ludzi i ich losów pokazała, w jaki sposób mogła uzupełnić i rozwinąć swoje wcześniejsze badania. Mrugalska-Banaszak dyskutowała z mieszkańcami o historii Wildy, wyjaśniała wątpliwości związane z historycznymi wydarzeniami w tej części Poznania i zachęcała ich do włączenia się w projekt, który jest rozwinięciem działań podejmowanych w ramach inicjatywy „Wilda w czasach PRL”.

uruchamianie pamięci. O poznańskich archiwach społecznych / Brama Poznania

Spotkanie miało charakter dyskusji o sposobie tworzenia archiwów społecznych oraz zaangażowaniu w ich powstawanie społeczności lokalnej. Uczestnicy dyskusji (Michał Kępski / Archiwum Społeczne Śródki / Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu, Roman Modrzyński / Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz, Jacek Kubiak / Poznańskie Archiwum Historii Mówionej i Aleksandra Białek / Fundacja SPOT.) moderowanej przez Macieja Frąckowiaka, próbowali odpowiedzieć na pytania, m.in. czy budowanie archiwów społecznych ma jeszcze sens? Czy zbieranie i digitalizowanie fotografii jest jeszcze komuś potrzebne? Jak stworzyć archiwum społeczne, które nie będzie jedynie zbiorem obiektów, ale opowieścią o ludziach i historiach często pomijanych. W dyskusję włączyli się także mieszkańcy Poznania.