2019 / wilda ctrl+s

to projekt stworzenia otwartego archiwum społecznego historii poznańskiej Wildy w postaci strony internetowej w oparciu o zdjęcia
z prywatnych kolekcji.

Kuratorzy: Lechosław Olszewski, Magdalena Mrugalska-Banaszak
Koordynacja: Karolina Wajman, Aleksandra Białek
Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
Partnerzy: Muzeum Historii Miasta Poznania, Schron Kultury Europa, Brama Poznania

archiwum społeczne

Wilda ctrl+s to akcja na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego jednej z najstarszych dzielnic Poznania poprzez pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie prywatnych zasobów archiwalnych oraz ich promocję (także poprzez edukację) wśród mieszkańców. Projekt ma charakter działania, które wykorzystuje fotografie oraz komentarz do nich do kultywowania lokalnej pamięci, udokumentowania dzielnicowej historii i pielęgnowania wildeckej tożsamości w celu wzmocnienia więzi społecznych, popularyzacji wiedzy o dzielnicy i stworzenia wspólnie jej nowego wizerunku. Organizacja archiwum społecznego jest rozwinięciem projektu Wilda w czasach PRL (2013-2017), który zakończył się publikacją części zbioru w postaci książki „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie”.