BADANIA KULTURY WIZUALNEJ – panel ekspercki | wstęp wolny

Fundacja SPOT. oraz Instytut Socjologii UAM zapraszają na otwarty panel ekspercki poświęcony badaniom kultury wizualnej i nowych mediów. Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 grudnia o godz. 17.30. w SPOT. (Poznań, ul. Dolna Wilda 87).

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki pierwszej części badań realizowanych w ramach projektu „Lepiej Widzieć”, czyli rezultaty wywiadów przeprowadzonych z użytkownikami kultury wizualnej oraz ekspertami wizualnymi i technologicznymi. Zastanowimy się m.in. nad tym, czy dobre zdjęcie dla wszystkich oznacza to samo, jak i od kogo uczyć się obsługi technologii, jak Internet zmienia sposoby wytwarzania więzi społecznych. Licząc na interdyscyplinarną dyskusję, chcemy porozmawiać z osobami, które zajmują się badaniami i kształtowaniem kompetencji wizualnych oraz rolą mediów w ich nabywaniu i realizacji. Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

• Marcin Drabek. Kulturoznawca, badacz społeczny i marketingowy; doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą teorii badań kultury wizualnej. Koordynator ogólnopolskiej diagnozy kompetencji medialnych „Media_styczni”, prowadzonej przez Fundację Nowoczesna Polska wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
• Dr Mirosław Filiciak. Medioznawca z Instytutu Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie. Zajmuje się wpływem usieciowionych mediów cyfrowych na praktyki społeczne. Niedawno opublikował książkę „Media, wersja beta” (Gdańsk 2013).
• Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. Adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego, WPiA UAM, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawie autorskim. Autorka szeregu publikacji na temat regulacji dotyczących mediów audiowizualnych i nowych technologii.
• Sławomir Tobis. Fotograf, autor i kurator wystaw indywidualnych, zbiorowych oraz projektów fotograficznych. Zajmuje się związkami fotografii z innymi dziedzinami, prowadzi zajęcia i warsztaty.
• Dr Natalia Walter. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród jej głównych zainteresowań naukowych znajduje się edukacja medialna, w tym – e-learning. Jest autorką wielu publikacji dotyczących kompetencji medialnych oraz wykorzystania nowych mediów w pedagogice, a także promotorem prac licencjackich i magisterskich o podobnej problematyce.
W spotkaniu wezmą udział także członkowie zespołu badawczego: dr Agnieszka Figiel, prof. Marek Krajewski, dr Łukasz Rogowski, dr Krzysztof Stachura.

Panel jest elementem projektu badawczego „Lepiej Widzieć”, który stawia sobie za cel diagnozę kompetencji wizualnych Polaków. Coraz ważniejsza rola kultury wizualnej we współczesnym życiu społecznym sprawia, że konieczne staje się podjęcie na nowo refleksji nad sposobami codziennego wykorzystywania obrazów. Szczególnie ważne jest to w kontekście gwałtownie wzrastającego poziomu korzystania z Internetu, nowych mediów i technologii mobilnych. Rezultatem projektu będą zarówno wyniki badań kompetencji wizualnych, jak również dyspozycje i wskazówki dotyczące ich nauczania.
Ze szczegółami projektu można się zapoznać na stronie internetowej http://www.lepiejwidziec.com

Projekt „Lepiej Widzieć” jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

termin:
29 listopada
godzina:
liczba miejsc:
ograniczona

Zamknij formularz

Cena warsztatu:

zł / os.

Liczba zaproszeń:

Razem:

380

999

Posiadasz kod rabatowy?

Dane osoby zapraszanej

Dane zamawiającego

Adres dostawy

Odbiór zaproszenia

płatność PayU